BT502Z Basics of Procedural Criminal Law

Faculty of Law
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/6. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable of Seminar Groups
BT502Z/01: Fri 22. 10. 11:10–12:40 034, 13:30–15:00 034, Fri 3. 12. 9:35–11:05 034, A. Nett
BT502Z/02: Fri 22. 10. 8:00–9:30 133, 9:35–11:05 133, Fri 3. 12. 8:00–9:30 133, M. Fryšták
BT502Z/03: Fri 15. 10. 18:15–19:45 034, Fri 3. 12. 13:30–15:00 034, 15:05–16:35 034, A. Nett
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Úvod do studia trestního práva procesního, základní pojmy, prameny, působnost a výklad trestního řádu, předběžné otázky, základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení, dokazování, rozhodnutí v trestním řízení přípravné řízení trestní, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení veřejné a neveřejné zasedání, přezkoumávání rozhodnutí, zvláštní způsoby řízení, právní styk s cizinou, vykonávací řízení.
Syllabus
  • Úvod do studia trestního práva procesního, základní pojmy, prameny, působnost a výklad trestního řádu, předběžné otázky, základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení, dokazování, rozhodnutí v trestním řízení přípravné řízení trestní, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení veřejné a neveřejné zasedání, přezkoumávání rozhodnutí, zvláštní způsoby řízení, právní styk s cizinou, vykonávací řízení.
Literature
  • CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Trestní právo procesní. 2. podst. přeprac. a aktual. Praha: Linde, 2002. 757 s. ISBN 8072013742. info
  • NETT, Alexander, Jana ZEZULOVÁ, Eduard VLČEK and Antonín DRAŠTÍK. Trestní právo procesní : (obecná část). [Učebnice]. Vyd. 3., dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 380 pp. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 238. ISBN 80-210-2275-2. info
Assessment methods (in Czech)
písemný zápočtový test, ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2004/BT502Z