BT502Z Basics of Procedural Criminal Law

Faculty of Law
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/6. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable of Seminar Groups
BT502Z/01: Fri 11. 11. 9:35–11:05 133, Fri 25. 11. 9:35–11:05 133, Fri 9. 12. 9:35–11:05 133, A. Nett
BT502Z/02: Fri 11. 11. 15:05–16:35 133, Fri 25. 11. 13:30–15:00 133, Fri 9. 12. 13:30–15:00 133, M. Fryšták
BT502Z/03: No timetable has been entered into IS.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Úvod do studia trestního práva procesního, základní pojmy, prameny, působnost a výklad trestního řádu, předběžné otázky, základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení, dokazování, rozhodnutí v trestním řízení přípravné řízení trestní, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení veřejné a neveřejné zasedání, přezkoumávání rozhodnutí, zvláštní způsoby řízení, právní styk s cizinou, vykonávací řízení.
Syllabus
  • Úvod do studia trestního práva procesního, základní pojmy, prameny, působnost a výklad trestního řádu, předběžné otázky, základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení, dokazování, rozhodnutí v trestním řízení přípravné řízení trestní, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení veřejné a neveřejné zasedání, přezkoumávání rozhodnutí, zvláštní způsoby řízení, právní styk s cizinou, vykonávací řízení.
Literature
  • MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL and Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva : trestní právo procesní. 2. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. xlv, 1079. ISBN 8071796786. info
Assessment methods (in Czech)
písemný zápočtový test, ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2005/BT502Z