BT503Zk Basics of Criminal Law

Faculty of Law
Autumn 2005
Extent and Intensity
12/0. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (seminar tutor)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. (seminar tutor)
JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable
Fri 7. 10. 8:00–9:30 133, 9:35–11:05 133, 11:10–12:40 133, Fri 21. 10. 8:00–9:30 133, 9:35–11:05 133, 11:10–12:40 133
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Základy trestního práva hmotného a procesního - jednotlivé instituty, základy trestní odpovědnosti, tresty, stadia trestního řízení
Literature
  • Zvláštní část : trestní právo hmotné [Eurolex Bohemia, 2. vyd., 2003] (Variant.) : Trestní právo hmotné : zvláštní část [Eurolex Bohemia, 2. vyd., 2003]. info
  • MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL and Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva : trestní právo procesní. 2. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. xlv, 1079. ISBN 8071796786. info
  • NOVOTNÝ, Oto. Trestní právo hmotné. 4. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2003. 435 s. ISBN 80-86395-73-1. info
  • JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 316 s. ISBN 80-86432-35-1. info
  • KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné., Obecná část [MU Brno, 2002]. 3. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 571 s. ISBN 80-210-2985-4. info
  • KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné., obecná část [MU Brno, 1996]. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 348 s. ISBN 80-210-1301-X. info
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2005/BT503Zk