BT505Z Základy trestního práva hmotného II

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
6/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. David Čep (cvičící)
Mgr. Katarína Kandová (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 26. 10. 14:00–15:40 215, Pá 23. 11. 16:00–17:40 215, 18:00–19:40 215
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS ) && BZ407Z Trestní právo hmotné I
Trestní právo hmotné II (zvláštní část)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studující do problematiky zvláštní části trestního práva hmotného v návaznosti na instituty části obecné;
osvojit si schopnost výkladu a aplikace norem trestního práva v konkrétních případech. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základní pojmy obecné části trestního práva hmotného v kontextu části zvláštní; použít informace o struktuře předmětu v praxi; vytvořit text na trestně právní téma; interpretovat trestní právo a aplikovat je v konkrétních případech;
Výstupy z učení
student bude po absolvování předmětu schopen se orientovat ve skutkových podstatách zvláštní části trestního zákoníku a aplikovat je na konkretní případy.
Osnova
  • Obecná a zvláštní část trestního práva hmotného, trestního zákoníku: jejich vztahy.
  • Systematika zvláštní části trestního zákoníku: funkce a kritéria.
  • Výklad a aplikace vybraných skutkových podstat trestných činů v rámci I. až XIII. hlavy zvláštní části trestního zákoníku.
Literatura
  • Žatecká, E. Trestní právo hmotné a procesní - I. Obecná část. Brno: MU, 2009
  • Fryšták, M. a kol. Trestní právo hmotné - obecná část. Trestní právo hmotné - zvláštní část. Trestní právo procesní. Stav k 1. 1. 2010. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2009
  • Žatecká, E. Trestní právo hmotné a procesní - II. Zvláštní část. Brno: MU, 2009
Výukové metody
Přednášky: vysvětlení základních pojmů, rozbor kasuistiky
Metody hodnocení
Přednášky, ukončení zápočtem. Předpoklady zápočtu: - písemná práce v rozsahu deseti stran na téma zvolené studujícími v rámci programu S, klasifikace minim. "E",práce je nutno uložit elektronicky do odevzdávárny
Informace učitele
Jednou z podmínek zápočtu je písemná práce uložená v elektronické podobě studujícími do odevzdávárny, aby mohla být provedena kontrola programem "Jako vejce vejci."
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.