BV202Zk Dějiny trestního práva

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Alica Křápková (pomocník)
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 10. 3. 8:00–9:30 034, 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, Pá 31. 3. 8:00–9:30 034, 9:35–11:05 034, Pá 19. 5. 16:40–18:10 034
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vyložit genezi a vývoj základních institutů trestního práva v historických souvislostech jednotlivých vývojových etap státu a práva.
Student bude schopen:
vymezit specifika starověkého a středověkého trestního práva v počátcích státního vývoje;
pochopit proces formování trestního práva jako veřejnoprávní disciplíny;
vysvětlit příčiny změn v chápání účelu trestání;
vysvětlit příčiny změn ve způsobu trestání;
charakterizovat jednotlivé trestněprávní koncepce z 18. až 20. století.
Osnova
 • I. Vývoj středověkého trestního práva v českých zemích.
 • A. Trestní právo v 11. - 18. století.
 • B. Soudní řízení v 11. - 18. století.
 • II. Vývoj novodobého tresního práva v českých zemích a Československu.
 • A. Trestní právo v 19. - 20. století v českých zemích.
 • B. Trestní právo hmotné v Československu.
 • C. Trestní řízení v 19. - 20. století v českých zemích.
 • D. Trestní právo procesní v Československu.
Literatura
  povinná literatura
 • VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 67 s. ISBN 8021007915. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je písemná (otevřené otázky - student formuluje odpovědi, alespoň 60% správně).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.