BV401Zk Veřejné finance

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
12/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Michal Janovec, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející), Ing. Alena Kerlinová, Ph.D. (zástupce)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 15. 2. 15:05–16:35 030, 16:40–18:10 030, Pá 13. 4. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, Pá 18. 5. 13:30–15:00 136, 15:05–16:35 136
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 140 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 49/140, pouze zareg.: 0/140, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/140
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Veřejné finance se bude zabývat ekonomickými aspekty veřejných financí a veřejného sektoru. Pozornost bude zaměřena na celou rozpočtovou soustavou, především pak na státní rozpočet a jeho nejdůležitější zdroje příjmů a výdajů. Na příkladech budou rovněž vysvětleny příčiny selhání trhu a příčiny selhání státu. Studenti by měli být po absolvování tohoto předmětu schopni: analyzovat současné problémy veřejných financí analyzovat státní příjmy a výdaje nabízet nová řešení v oblasti fiskální politiky vymezit souvislosti mezi státním rozpočtem a rozpočty územně nižších samosprávných celků. Dále by měl být schopen aplikovat znalosti z oblasti veřejných financí na soukromý sektor.
Osnova
  • Úvod k veřejným financím Veřejný sektor, veřejné statky Veřejný rozpočet Státní rozpočet a rozpočty územně nižších samosprávných celků, mimorozpočtové fondy Sociální zabezpečení Daňový systém Fiskální politika
Literatura
  • TOMÁŠKOVÁ, Eva. Veřejné finance. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 115 s. ISBN 80-210-4177-3. info
  • PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance : úvod do problematiky. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 526 s. ISBN 8073570491. info
  • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Květa KUBÁTOVÁ. Veřejné finance. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 355 s. ISBN 8086432882. info
  • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Květa KUBÁTOVÁ. Veřejné finance :cvičebnice. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 131 s. ISBN 80-86432-01-7. info
Výukové metody
Metodami tohoto kursu jsou přednášky spojené s diskusí.
Metody hodnocení
Zkouška probíhá formou písemnou a ústní. Písemný test se skládá z otevřených a uzavřených otázek. Písemný test, minimálně 60% k úspěšnému absolvování. Ústní část navazuje na písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2018/BV401Zk

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2018 10:58, 16. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému