BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
6/6. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 11. 8:00–9:40 211, 10:00–11:40 211, 12:00–13:40 211
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BV505K/01: Pá 7. 12. 14:00–15:40 020, 16:00–17:40 020, 18:00–19:40 020, P. Dostál
BV505K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Dostál
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 30/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámení studentů s řešením problematiky pokročilého rozhodování za právní nejistoty formou vysvětlení principů použitelných metod a jejich následných aplikací do praxe.
Výstupy z učení
Získané znalosti a dovednosti předmětu umožní absolventům kvalitní a pokročilý přístup při procesech analýz a rozhodování v právní oblasti v podmínkách právní nejistoty ve firmách, organizacích, úřadech státní správy, veřejných institucích apod. Předmět je ukončen kolokviem.
Osnova
  • 1. Seznámení se základními pojmy a pravidly fuzzy logiky a tvorbou modelů. Uvedení příkladů aplikací fuzzy logiky v rozhodování za právní nejistoty. 2. Samostatná práce studenta zaměřená na aplikaci rozhodování za právní nejistoty za pomoci fuzzy logiky při použití MS Excelu na počítači.
Literatura
  • DOSTÁL, P. Pokročilé metody analýz za právní nejistoty. CERM Brno, 2009. 104 s. ISBN: 978-80-7204-651- 5.
Výukové metody
Přednáška a cvičení.
Metody hodnocení
Bude vyhodnocena případová studie zvoleného problému rozhodování za právní nejistoty. Případová studie bude odevzdána v elektronické formě popisem řešeného problému v MS Word v souboru doc (docx) v rozsahu 6-10 stran a z realizovaného výpočtu v MS Excel v souboru xls (xlsx). Bude hodnocena správnost výpočtu, srozumitelnost, rozsah a struktura popisu problému, formální a grafická úroveň a praktické využití.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/BV505K

Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 9. 2018 17:20, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému