BVV14K Teorie a metoda práva ICT

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BVV14K/01: Po 26. 9. až Pá 16. 12. Po 10:00–11:40 043, J. Míšek
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 47 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je uvést studenty do právní terminologie a metodologie tak, aby mohli dál v rámci oboru studovat specializované právnické předměty.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
- ovládat praktické metody používání pramenů práva a interpretace právních pravidel
- chápat procesy autoritativní aplikace práva včetně specifické procesní terminologie a možností využití ICT
- chápat strukturu a fungování odpovědnostních institutů v soukromém, veřejném a mezinárodním právu
- analyzovat obsah centrálních právních axiomů, zejm. pojmu spravedlnosti, práv člověka a základních právních principů
- srovnat základní rysy kontinentální evropské právní kultury a ostatních dominantních světových právních kultur
Osnova
 • 1. Platnost a závaznost právních pravidel
 • 2. Typy právních pravidel a klasifikace právních odvětví
 • 3. Právo jako informační systém
 • 4. Prameny práva I – obecná klasifikace
 • 5. Prameny práva II – české a evropské právo
 • 6. Promulgace práva a právní informatika
 • 7. Interpretace práva I – obecná klasifikace metod
 • 8. Interpretace práva II – specifické metody a postupy v právu ICT
 • 9. Právní skutečnosti a jejich obvyklá typologie v informační společnosti
 • 10. Dokazování se zaměřením na elektronické důkazy
 • 11. Procesy autoritativní aplikace práva a využití ICT
 • 12. Typy a fungování odpovědnostních institutů
 • 13. Základy právní axiologie (pojem spravedlnosti)
Literatura
  povinná literatura
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247. ISBN 3406401775. info
Výukové metody
interaktivní semináře (povinná účast)
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno na základě úspěšného napsání testu a absolvování ústního pohovoru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět neslouží k registraci studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/BVV14K