BZ102Zk Úvod do státovědy

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Grochová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Vojtěch Procházka (pomocník)
Garance
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. 12:00–13:40 aula_Vinařská, 14:00–15:40 aula_Vinařská, Út 18. 9. 12:00–13:40 aula_Vinařská, 14:00–15:40 aula_Vinařská, Pá 2. 11. 12:00–13:40 aula_Vinařská, 14:00–15:40 aula_Vinařská
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování přemětu bude student chápat základní a výchozimi pojmy státovědy a ústavního práva; bude znát strukturu a fungování moderního státu; bude schopen charakterizovat ústavu a ústavní právo samotné; bude rozumět základům lidskoprávní ochrany.
Osnova
 • Stát a společnost
 • stát jako instituce
 • veřejná a státní moc
 • dělba moci
 • státní území a obyvatelstvo
 • pojem státu
 • funkce státu
 • organizace státu
 • forma státu a formy vlády
 • Ústava (základní pojmy)
 • forma vlády v ČR
 • zákonodárství
 • správa
 • soudnictví a další právní ochrana
 • Listina základních práv a svobod
 • ústavní soudnictví v ČR.
Literatura
 • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. 4. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 266 s. ISBN 8021040572. info
 • KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). 2. přeprac a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2006. 424 s. ISBN 807357179X. info
 • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998. 369 s. ISBN 8072011413. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 1. vyd. Praha: Nákladem spolku čs. právníků Všehrd, 1995. 173 s. ISBN 80-85305-32-1. info
 • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium na PrF MU. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 130 s. Edice učebnic číslo 416. ISBN 978-80-210-4731-0. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
přednášky, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.