BZ106K Základy akademického psaní

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
4/0. 1 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. (cvičící)
Mgr. Jan Strya (pomocník)
JUDr. Jakub Valc (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BZ106K/01: Pá 12. 10. 14:00–15:40 025, Pá 23. 11. 12:00–13:40 133
BZ106K/02: Pá 12. 10. 16:00–17:40 025, Pá 23. 11. 14:00–15:40 133
BZ106K/03: Pá 12. 10. 18:00–19:40 025, Pá 23. 11. 16:00–17:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních kompetencí pro psaní odborného právního textu:
formulace základní otázky a hypotézy, citace, tvorba právního argumentu, řešení právních případů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
a)tvořit a psát odborný text(seminární práce, bakalářská práce, diplomová práce), tzn. umět si vybrat téma, vystavět osnovu práce a její strukturu, formulovat hypotézu a výzkumné otázky atd.;
b)uplatňovat základní metodické přístupy a techniky tvorby odborného textu;
c)zpracovávat právní případy;
d)aktivně uplatňovat zásady etiky vědecké práce, tzn.správně užívat citace, uvádět poznámky pod čarou, apod.;
Osnova
 • Osnova předmětu:
 • A) Příprava odborného textu (seminární práce, BP):
 • -volba tématu práce,
 • -formulace základních otázek a hypotéz;
 • -tvorba struktury práce;
 • Etické zásady vědecké práce: jak se vyhnout plagiátorství;
 • -Jak správně citovat, práce s odkazy a citacemi;
 • -Styl a techniky psaní; jak psát odborný text? Jak psát krátké a srozumitelné věty?
 • - Vysvětlování a zdůvodňování v právním textu. Techniky tvorby argumentačních vět a zdůvodňování v odborném textu;
 • - Základní metodologická pravidla při zpracování právního textu;
 • - Modely argumentačních technik a strategií: výstavba právního argumentu;
 • -Zpracování právního případu v odborném textu I.; struktura textů rozhodnutí, metody jeho analýzy a zpracování získaných poznatků;
 • -Zpracování právního případu v odborném textu II.; možnosti a limity zobecnění získaných poznatků z praxe pro účely odborného textu;
Literatura
 • will be added by teacher
Výukové metody
teoretická a praktická příprava
Metody hodnocení
splnění 5 elearningových úkolů a vypracování seminární práce na zadané téma
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/BZ106K

Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 9. 2018 16:56, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému