BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladislav Bernard (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 17. 2. 12:00–13:40 aula_Vinařská, 14:00–15:40 aula_Vinařská, Út 18. 2. 12:00–13:40 aula_Vinařská, 14:00–15:40 aula_Vinařská, Pá 20. 3. 16:00–17:40 aula_Vinařská, 18:00–19:40 aula_Vinařská
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět umožní seznámit studující se základním odvětvím systému práva v ČR (předmět, obsah a prameny, ústavní pořádek, ústavní základy organizace území, obyvatelstva a státní moci, státní občanství, základní práva a svobody a jejich ochrana v právním řádu ČR, základy postavení a organizace zákonodárné, výkonné a soudní moci v ČR, fungování ústavního soudnictví, ústavní základy územní samosprávy).
Osnova
  • 1. Předmět, obsah a prameny ústavního práva. Ústavní pořádek. Teorie Ústavy ČR. Ústavní zákony. Dynamismus a stabilita ústavy 2. Ústavní základy formy státu ústavní základy organizace území, obyvatelstva a státní moci. Státní občanství význam, principy, nabývání a pozbývání 3. Listina základních práv a svobod. Ochrana základních práv a svobod 4. Základy postavení Parlamentu, prezidenta a vlády. Volební právo v ČR 5. Soudní moc základy soudní organizace v ČR 6. Ústavní základy územní samosprávy
Literatura
    povinná literatura
  • FILIP, Jan. Ústavní právo.Učební text pro bakalářské studium. 4. aktualizované a doplněné. v Brně: MU, 2015. 168 s. učebnice - 519. ISBN 978-80-210-7845-1. info
    doporučená literatura
  • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 198 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Ve zkouškovém období jaro 2020 bude předmět ukončen distanční formou. Zkouška je písemná. Bližší informace najdete v interaktivní osnově v ISu a ve studijních materiálech.
Informace učitele
Povinná literatura bude upřesněna. Doporučuje se používat Úplná znění zákonů - Ústava ČR a Listina + Obce, kraje (průběžně aktualizovaná vydání)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.