BZ209K Právní informatika

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/8/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Novotná (pomocník)
Mgr. Jakub Vostoupal (pomocník)
Garance
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BZ209K/01: Pá 26. 2. 8:00–9:40 024, 10:00–11:40 024, Pá 9. 4. 8:00–9:40 024, 10:00–11:40 024, J. Harašta
BZ209K/02: Pá 26. 2. 12:00–13:40 024, 14:00–15:40 024, Pá 9. 4. 12:00–13:40 024, 14:00–15:40 024, M. Myška
BZ209K/03: Pá 26. 2. 16:00–17:40 024, 18:00–19:40 024, Pá 9. 4. 16:00–17:40 024, 18:00–19:40 024, M. Myška
BZ209K/04: Pá 19. 3. 12:00–13:40 020, 14:00–15:40 020, Pá 28. 5. 12:00–13:40 024, 14:00–15:40 024, J. Harašta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- chápat základní funkcionality informačních systémů a jejich prostřednictvím popsat konkrétní právní informační systém
- vyhledat základní právní informace na internetu
- vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
- vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
- vyřešit s využitím právních informačních systémů jednoduché příklady.
Osnova
 • Cvičení:
 • 1. Základní pojmy a koncepty.
 • 2. Práce s ASPI.
 • 3. Práce s Beck-online.
 • 4. Práce s Codexis.
Literatura
  doporučená literatura
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. ISBN 9788073802684. info
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně. Samostudium. Odpovědníky ke kontrole samostudia.
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení kurzu je splnění podmínek podrobněji uvedených v interaktivní osnově předmětu (docházka na cvičení, odpovědníky).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BZ209K