BZ209K Právní informatika

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
8 hod. seminářů za semestr - 8 hrs of seminars per semester. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Novotná (pomocník)
Mgr. Jakub Vostoupal (pomocník)
Garance
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- chápat základní funkcionality informačních systémů a jejich prostřednictvím popsat konkrétní právní informační systém
- vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
- pracovat s veřejně dostupnými databázemi Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu
- vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
- vyřešit s využitím právních informačních systémů jednoduché příklady.
Osnova
  • Cvičení:
  • 1. Základní pojmy a koncepty.
  • 2. Práce s ASPI. Práce s NALUS.
  • 3. Práce s Beck-online. Práce s databází Nejvyššího soudu.
  • 4. Práce s Codexis. Práce s databází Nejvyššího správního soudu.
Literatura
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně. Samostudium. Odpovědníky ke kontrole samostudia.
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení kurzu je splnění podmínek podrobněji uvedených v interaktivní osnově předmětu (docházka na cvičení, odpovědníky).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.