BZ209K Právní informatika

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/8/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek (cvičící)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Novotná (pomocník)
Garance
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BZ209K/01: St 13. 2. 8:00–9:40 020, 10:00–11:40 020, Čt 28. 3. 12:00–13:40 020, 14:00–15:40 020, J. Harašta
BZ209K/02: St 13. 2. 12:00–13:40 020, 14:00–15:40 020, Pá 29. 3. 8:00–9:40 024, 10:00–11:40 024, J. Harašta
BZ209K/03: Pá 15. 2. 16:00–17:40 024, 18:00–19:40 024, Pá 29. 3. 12:00–13:40 024, 14:00–15:40 024, J. Harašta
BZ209K/04: Pá 29. 3. 16:00–17:40 024, 18:00–19:40 024, Pá 17. 5. 16:00–17:40 024, 18:00–19:40 024, J. Harašta, J. Míšek
BZ209K/05: St 27. 2. 16:00–17:40 024, 18:00–19:40 024, Pá 8. 3. 12:00–13:40 020, 14:00–15:40 020, J. Harašta
BZ209K/06: Pá 8. 3. 16:00–17:40 020, 18:00–19:40 020, Čt 14. 3. 16:00–17:40 020, 18:00–19:40 020, J. Harašta
BZ209K/07: St 27. 2. 8:00–9:40 024, 10:00–11:40 024, St 24. 4. 8:00–9:40 024, 10:00–11:40 024, J. Harašta
BZ209K/08: Čt 14. 2. 8:00–9:40 020, 10:00–11:40 020, St 24. 4. 12:00–13:40 024, 14:00–15:40 024, J. Harašta, J. Míšek
BZ209K/09: Čt 14. 2. 12:00–13:40 020, 14:00–15:40 020, St 24. 4. 16:00–17:40 020, 18:00–19:40 020, J. Harašta, J. Míšek
BZ209K/10: Čt 14. 2. 16:00–17:40 020, 18:00–19:40 020, Pá 15. 2. 8:00–9:40 024, 10:00–11:40 024, J. Harašta
BZ209K/11: St 27. 2. 12:00–13:40 024, 14:00–15:40 024, Čt 14. 3. 12:00–13:40 020, 14:00–15:40 020, J. Harašta, J. Míšek
BZ209K/12: Pá 8. 3. 8:00–9:40 020, 10:00–11:40 020, Pá 17. 5. 12:00–13:40 024, 14:00–15:40 024, J. Harašta, J. Míšek
BZ209K/13: Pá 26. 4. 8:00–9:40 024, 10:00–11:40 024, Čt 9. 5. 16:00–17:40 020, 18:00–19:40 020, J. Míšek
BZ209K/14: Pá 15. 2. 12:00–13:40 024, 14:00–15:40 024, Čt 14. 3. 8:00–9:40 020, 10:00–11:40 020, J. Harašta, J. Míšek
BZ209K/15: Pá 26. 4. 12:00–13:40 024, 14:00–15:40 024, Čt 9. 5. 8:00–9:40 020, 10:00–11:40 020, J. Harašta, J. Míšek
BZ209K/16: Čt 28. 3. 8:00–9:40 020, 10:00–11:40 020, Čt 9. 5. 12:00–13:40 020, 14:00–15:40 020, J. Harašta, J. Míšek
BZ209K/17: St 13. 2. 16:00–17:40 020, 18:00–19:40 020, Čt 28. 3. 16:00–17:40 020, 18:00–19:40 020, J. Harašta
BZ209K/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- chápat základní funkcionality informačních systémů a jejich prostřednictvím popsat konkrétní právní informační systém
- vyhledat základní právní informace na internetu
- vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
- vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
- vyřešit s využitím právních informačních systémů jednoduché příklady.
Osnova
  • Cvičení:
  • 1. Základní pojmy a koncepty. // Online informační systémy.
  • 2. Právní informační systém ASPI. // Právní informační systém Beck-online.
  • 3. Právní informační systém Codexis. // Komplexní příklady.
  • 4. EUR-Lex. // Algoritmizace vyhledávání a rešerše.
Literatura
    doporučená literatura
  • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. ISBN 9788073802684. info
  • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně. Samostudium. Odpovědníky ke kontrole samostudia.
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení kurzu je splnění podmínek podrobněji uvedených v interaktivní osnově předmětu (docházka na cvičení, odpovědníky a seminární práce).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.