BZ308Zk Základy obchodního práva

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
12/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
Mgr. Zdeněk Houdek (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
Mgr. Monika Příkazská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
St 19. 9. 8:00–9:40 aula_Vinařská, 10:00–11:40 aula_Vinařská, Čt 20. 9. 12:00–13:40 aula_Vinařská, 14:00–15:40 aula_Vinařská, Pá 14. 12. 12:00–13:40 aula_Vinařská, 14:00–15:40 aula_Vinařská
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem v jeho základním rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (zvláště obchodních korporací), výklad o závazkových vztazích podnikatelů a seznámení se základy práva cenných papírů. Výuka na přednáškách směřuje k nabytí vědomostí tvořících teoretický základ oboru a k dovednosti orientovat se v zákonné úpravě a aplikovat ustanovení zákona. Na konci tohoto kursu budou studenti schopni porozumět v základech právní úpravě obchodních korporací, hospodářské soutěže, závazkových vztahů a cenných papírů, tuto úpravu budou umět vysvětlit a aplikovat ji na konkrétní praktické případy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti budou schopni orientovat se na základní úrovni v soukromoprávních předpisech (zejména občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích), také v některých veřejnoprávních předpisech (zákon o veřejných rejstřících, zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o ochraně spotřebitele aj.) a dokáží je aplikovat na konkretní případy z praxe (např. založení obchodní korporace, uzavírání smluv mezi podnikateli, nekalá soutěž, kartelové dohody soutěžitelů, vystavení směnky apod.).
Osnova
  • 1. Úvod do obchodního práva, prameny obchodního práva 2. Subjekty obchodního práva - přehled 3. Podnikatel, jednání podnikatele 4. Obchodní firma, obchodní rejstřík 5. Obecná úprava obchodních korporací 6. Osobní obchodní společnosti 7. Kapitálové obchodní společnosti 8. Zásady soukromého práva a jejich uplatnění v obchodním právu 9. Závazkové vztahy mezi podnikateli 10. Vznik závazků 11. Zajištění závazků 12. Zánik závazků 13. Odpovědnostní vztahy 14. Charakteristika smluvních typů, zejména kupní smlouvy a smlouvy o dílo 15. Charakteristika soutěžního práva a soutěžního chování 16. Ochrana hospodářské soutěže 17. Nekalá soutěž 18. Pojem cenný papír a klasifikace cenných papírů 19. Směnky
Literatura
Výukové metody
Výuka je prováděna pouze ve formě přednášek. Přednášky mají účel poznávací; uvádí se současná právní úprava zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (OZ), podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK), a dalších aktuálních právních předpisů, také judikatura i konkrétní praktické příklady.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Zkušební otázky jsou obsahově pokryty přednáškami a předepsanou literaturou. Písemná zkouška je hodnocena týž den při ústním zkoušení. Zásadně se zkouší podle stavu právní úpravy účinné v den konání zkoušky, tj. především dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ), a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (ZOK).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/BZ308Zk

Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 9. 2018 17:27, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému