BZ502K Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
10 hod. seminářů za semestr - 10 hrs of seminars per semester. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radmila Doupovcová (cvičící)
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavla Svobodová (cvičící)
Garance
Mgr. Radmila Doupovcová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
! NOWANY ( BZ503K Jazykové min. pro bakaláře - N ) && ! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Předpokladem pro předmět Úvod do cizího jazyka pro právníky - anglický jazyk - je znalost obecného jazyka na mírně pokročilé úrovni (úroveň A2 - ERR)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz vede k dosažení jazykové kompetence B1 aplikované na odborný a akademický jazyk, rozvíjí jazykové dovednosti, zejména čtení s porozuměním a písemný projev.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti budou schopni porozumět jednoduchým textům na daná odborná témata, odvodit význam neznámých slov z kontextu a definovat základní právnické termíny.
Osnova
  • 1. Základní pojmy práva - co je právo, úvod do právnické angličtiny 2. Právníci v praxi, pracovní životopis, pracovní pohovor 3. Prameny práva - obyčejové právo, evropské právo 4. Soukromé a veřejné právo 5. Základní práva - občanská a lidská práva 6. Smlouvy - základní prvky, typy smluv 7. Pozemkové právo - výpis z katastru nemovitostí 8. Trestní řízení 9. Veřejná správa 10. Korespondence s občany a institucemi - formální dopisy, e-maily
Literatura
  • POWELL, Richard. Law Today. 1993. vyd. London: Longman, 1993. info
Výukové metody
Kurz je vyučován na základě e-learningového programu s úvodním soustředěním.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kolokviem, které má podobu testu - 30 otázek formou výběru z více možností. Studenti musí dosáhnout alespoň 70%.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.