BZ504Zk Basics of Substantive Criminal Law and Procedural Criminal Law

Faculty of Law
Autumn 2020
Extent and Intensity
12/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (lecturer)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (lecturer)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. David Čep, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., LL.M. (lecturer)
Mgr. Katarína Kandová, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (alternate examiner)
Guaranteed by
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Jana Dopitová
Supplier department: Department of Criminal Law - Faculty of Law
Timetable
Fri 16. 10. 18:00–19:40 038, Fri 30. 10. 12:00–13:40 038, 14:00–15:40 038, Fri 13. 11. 12:00–13:40 038, 14:00–15:40 038, Fri 11. 12. 12:00–13:40 038
Prerequisites (in Czech)
( BZ403K Criminal Subst. and Proced.Law || CBZ403K Basics of Criminal Law ) && ! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Give overview about especially part of the material penal law - particular crimes, and about especially part of the penal proceeding - particulary stages of the penal proceeding
Learning outcomes
Give overview about especially part of the material penal law - particular crimes, and about especially part of the penal proceeding - particulary stages of the penal proceeding
Syllabus
 • Especially part of the penal code - chapters I - XIII Stages of the penal proceeding,oddnesses of the processual regulation of the young people, of the juristic persons.
Literature
  required literature
 • ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Zvláštní část. Multimediální učební text. 1. dot. 2.dopl. a přepr.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 pp. Učebnice PrF MU, sv. 514. ISBN 978-80-210-7288-6. info
  recommended literature
 • FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ and Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část (Criminal Substantive Law - Special Part). 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 195 pp. Právo. ISBN 978-80-7418-225-9. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ and Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 338 pp. Právo. ISBN 978-80-7418-246-4. info
 • ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní - Obecná část : multimediální učební text. 4. aktualizované a doplněné. Brno, 2015. 172 pp. učebnice - 523. ISBN 978-80-210-7955-7. info
 • VÁLKOVÁ, Helena, Josef KUCHTA and Jana HULMÁKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. xxx, 585. ISBN 9788074007323. info
Teaching methods
lecture
Assessment methods
Exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2020/BZ504Zk