BZ505Zk Vybrané otázky správního práva a veřejné správy

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Ivo Keisler (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 13. 10. 9:35–11:05 030, 11:10–12:40 030, Pá 27. 10. 9:35–11:05 030, 11:10–12:40 030, Pá 24. 11. 15:05–16:35 136, 16:40–18:10 136
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní teoretické a praktické znalosti o vybraných odvětvích veřejné správy a jejich právní úpravě.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu: - má základní teoretické a praktické poznatky z vybraných odvětví veřejné správy a jejich právní úpravy - je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi právní úpravou vybraných odvětví veřejné správy a obecným správním právem - dovede vhodně aplikovat právní předpisy na různé příklady z praxe - je schopen zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
  • Základní pojmy a instituty těchto odvětví veřejné správy : - vnitřní správa - správa policejní - správa obrany - správa školství - správa zdravotnictví - správa kultury - správa živnostenská - správa zaměstnanosti - správa výstavby - správa katastru nemovitostí - správa dopravy.
Literatura
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Při ní si student losuje 2 otázky s tím, že když jedna je hodnocena neuspěl, neuspěl v rámci celé zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.