BZ506K Celní právo

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 7 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Znalost základů finančního a daňového práva a daňové teorie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy celního práva z pohledu národní právní úpravy i relevantních předpisů práva EU/ES. Hlavním cílem kurzu je porozumění postavení a systému celního práva i celní správy.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měl student být schopen popsat jednotlivé konstrukční prvky cla, vysvětlit jejich význam v celním řízení a aplikovat získané znalosti při styku se správcem cla.
Osnova
 • Historie celního práva a celní správy v českých zemích.
 • Prameny celního práva.
 • Základní pojmy celního práva.
 • Celněprávní určení.
 • Celní režimy.
 • Celní řízení.
 • Odpovědnost v celním právu.
 • Celní správa v organizačním pojetí.
 • Celní správa ve funkčním pojetí. Celní správa a nepřímé daně.
 • Mezinárodní spolupráce celních správ.
 • Role WTO a WCO v celním právu.
Literatura
 • Šramková, Dana. Celní právo a celní správa. Brno : IS MUNI CZ.
Výukové metody
Teoretická příprava s diskusí.
Metody hodnocení
Výuka: Přednášky v rámci prezenční části výuky, diskuse v hodině, e-learning. Předmět je ukončen kolokviem. Podmínky pro absolvování předmětu: Zpracování závěrečné práce s ústní obhajobou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.