CBP405Zk Právo obchodních společností

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
12/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jaroslava Schneeweissová (přednášející)
JUDr. Kateřina Hornochová (přednášející)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Medková
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 24. 2. 11:10–12:40 315, 13:30–15:00 315, Pá 6. 4. 9:35–11:05 315, 11:10–12:40 315, 13:30–15:00 315, 15:05–16:35 315
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti prohlubují svoje znalosti úpravy obchodních společností, zvyšují porozumění této úpravě, jsou schopni orientovat se v textu předpisů a řešit jednoduché případy.
Osnova
  • právní úprava obchodních společností (obecná problematika, druhy společností)
  • veřejná obchodní společnost
  • Komanditní společnost
  • Společnost s ručením omezeným (změna společenské smlouvy, ustanovení jednatelů, obchodní podíly)
  • Akciová společnost (úprava akcií jako cenných papírů, vznik, postavení společníků, orgány akciových společností)
Literatura
  • Eliáš, Karel - Bartošíková, Miroslava - Pokorná, Jarmila. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. s. 617. (Právnické učebnice). ISBN 8071793914
Výukové metody
Výuka je prováděna ve formě přednášek a seminářů. Přednášky mají účel poznávací, semináře jsou určeny k procvičování schopnosti aplikovat právní úpravu na konkrétní situace. Úprava se diskutuje a řeší se konkrétní příklady.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou. Student v dialogu s učitelem prokazuje svoje znalosti. Hodnocení provádí učitel podle správnosti a úplnosti odpovědí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2011.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2012/CBP405Zk