CS

PrF:CM201Zk Czech Legal History - Course Information

CM201Zk History of Czech and Czechoslovak Law in Modern Times

Faculty of Law
Spring 2014
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (lecturer)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (lecturer)
Supervisor
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Department of the History of the State and Law - Faculty of Law
Contact Person: Zuzana Suchá
Supplier department: Department of the History of the State and Law - Faculty of Law
Timetable
Mon 24. 2. to Fri 23. 5. Wed 8:00–9:30 140
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
 • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
The main aims of the course: Understanding and mastering the basic characteristic features of the development of Czech law, particularly since 1620 to end of 20 century. Identifying sources of Czech law and the process of its creation and application. Identifying and defining the transition from legal sectionalism, through the unification of Czech-Austrian law, to its modern forms, legislation and legal practice. Identifying the influence of foreign systems of law on Czech law - reception of Roman law, influence of German law and Roman Catholic canon law.
Syllabus
 • The beginnings of the Czech state and law and their development in the period of feudalism.
 • The development of Czech law, sources of law, legal sectionalism, cerations of law and its application.
 • The revolutionary year 1848 and its importance for the development of the state and law. Constitutional development of the Austro-Hungarian monarchy.
 • Foundation of the Czechoslovak Republic. Constitutional and legal development of the so called "First Republic (Czechoslovakia 1918-1938). Development of public administration and municipal authorities in the Czechoslovak republic.
 • Unification of Czech-Austrian law, modern codification.
 • Formation of modern legal system.
 • So called "Second Republic" (Czechoslovakia 1938-1939). Period of bondage.
 • Concept of post-war order in Czechoslovakia. Post-war reneval 1945-1948.
 • Constitutional and legal development (1948 - 1992)
 • Civil Law (1948 - 1992)
 • Family and Labour Law (1948 - 1992)
 • Commercial, Cooperative and Land Law (1948 - 1992)
 • Criminal Law (1948 - 1992)
Literature
  required literature
 • VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE and Vilém KNOLL. České právní dějiny. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 684 s. ISBN 9788073801274. info
  recommended literature
 • SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Marta KADLECOVÁ, Pavel SALÁK, Ondřej HORÁK and Renata VESELÁ. Praktikum z českých právních dějin. (Practice of Czech Legal History). 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007. 271 pp. Právo. ISBN 978-80-86391-03-8. info
 • MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003. 673 s. ISBN 8072014331. info
 • KADLECOVÁ, Marta. Dějiny Československého státu a práva (1918-1945). 2. opr. vyd. Brno: Doplněk, 1992. 133 s. ISBN 80-210-0450-9. info
 • VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Pavel SALÁK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Renata VESELÁ, Radovan DÁVID, Miroslav FRÝDEK, Ivana STARÁ and Martin CEMPÍREK. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl) (The Development of Private Law in the Territory of the Czech Republic (Part I.)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 616 pp. Spisy PrF MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7. info
 • VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel MAREK and Lenka DOUBRAVOVÁ. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (II. díl) (The Development of Private Law in the Territory of the Czech Republic (Part II.)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 411 pp. Spisy PrF MU č. 427 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6007-4. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
oral exam
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2012, Spring 2013.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2014/CM201Zk