D1OBP08 Competition Law I

Faculty of Law
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Department of Commercial Law - Faculty of Law
Supplier department: Department of Commercial Law - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of the course are the following:deepening the theoretical knowledge of competition law from the basic course on this subject. Gettin familiar with the decision making practice of national antitrust authoritiy, national courts, including the Constitutional Court. Basic pronciples of competition policy and of the economic analysis of competition law rules. European competition law in practice of the European Commission and of the Court of Justice of the EU.
Syllabus
 • 1. Competition law, its substance and impact 2. Economic foundations of competition law 3. European competition policy 4. Art. 81 of the European Treaty 5. Horizontal and vertical agreements distorting competition 6. Art. 82 of the European Treaty 7. Mergers and acquisitions 8. Czech legal regulation of antitrust 9. IPR and competition law 10. Competition in high-tech industries 11. Globalization and competition law 13.Public subsidies and competition 14. Anaylysis of decions of the Antitrust authorities and courts - both Czech and European ones
Literature
  required literature
 • BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Jaromír KOŽIAK, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN, Eva TOMÁŠKOVÁ and Eva VEČERKOVÁ. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxvii, 383. ISBN 9788074005473. info
 • BEJČEK, Josef. Existenční ochrana konkurence (Existential protection of competition). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 369 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 169. ISBN 80-210-1353-0. info
  recommended literature
 • European Union law of competition. Edited by Vivien Rose - David Bailey. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. ccxxx, 143. ISBN 9780199660148. info
  not specified
 • PORTER, Michael E. Competitive Advantage (Orig.) : Konkurenční výhoda : Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon : Výhoda vyšší schopnosti konkurence. New York: A Division of Macmillan,. info
 • Bejček, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 389 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 366. ISBN 978-80-210-5067-9.
 • Hildebrand, Doris: The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules, The Hague, Kluwer Law International, 1998, ISBN 9041105964
 • NEJEZCHLEB, Kamil, Zuzana HAJNÁ and Josef BEJČEK. Ekonomické metody v soutěžním právu (Economics methods in competition law). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 299 pp. ISBN 978-80-210-7701-0. info
 • RAUS, David and Andrea ORŠULOVÁ. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (The Law on Protection of Competition. Comments). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 666 pp. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-470-5. info
 • MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL and Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xxvi, 619. ISBN 9788074004247. info
 • BEJČEK, Josef. Svoboda konkurence a konkurence svobod (Freedom of competition and competition of freedoms). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 136, č. 6, p. 493-501. ISSN 0324-7007. info
Teaching methods
theoretical studies, homework reading, analysis of case law and comments
Assessment methods
obhajoba zpracovaného podkladu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: sylabus v rozsahu 15 NS vztahující se k tématu práce
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2018/D1OBP08