D1SVZ11 Základy vědecké práce I

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
5 přednášek. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S. J.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je rozšířit soubor právně teoretických znalostí se zaměřením na uvedení studentů do vědecké práce, kritického právního myšlení, právní argumentace a právní logiky. Soubor přednášek tak bude zaměřen na témata, které studentům napomohou při vypracování hodnotné vědecké práce.
Osnova
  • Psaní vědecké práce, kritické právní myšlení, právní argumentace, právní logika.
Literatura
    povinná literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
    doporučená literatura
  • KNAPP, Viktor. Vědecká propedeutika pro právníky. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 233 s. ISBN 80-86432-54-8. info
  • WEINBERGER, Ota. Základy právní logiky. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 263 s. ISBN 802100827X. info
  • KNAPP, Viktor a Aleš GERLOCH. Logika v právním myšlení. 3. aktualiz. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 230 s. ISBN 80-86432-02-5. info
Výukové metody
individuální a kolektivní konzultace, přednášky s diskuzí
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.