D2FIP06 Finanční procesy

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Neckář, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen zejména na procesněprávní regulaci v oblasti finančního práva. Předmět se zabývá otázkami autoaplikace a mocenské aplikace finančněprávních norem. Zvláštní pozornost je věnován problematice daňových procesů, rozpočtovému procesu a administrativním procesům uplatněným v rámci finanční správy.
Osnova
  • Finanční procesy z pohledu práva. Akademické otázky konstrukce finančního práva procesního. Regulace daňových procesů. Regulace správního řízení ve věci dohledu nad finančním trhem. Problematika subsidiárního použití správního řádu ve finančním právu. Ne - mocenské procesy a jejich regulace.
Literatura
    doporučená literatura
  • DZWONKOWSKI, Henryk a Zygmunt ZGIERSKI. Procedury podatkowe. Warszawa: Difin, 2006. 1064 s. ISBN 8372516170. info
Výukové metody
Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Studenti se v rámci seminární práce zabývají dílčími procesněprávními problémy zejména s ohledem na zaměření tématu své disertační práce.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Primárně plnění zadává školitel a ten také přijímá plnění směřující k ukončení předmětu, a to zejména s ohledem na oblast zaměření disertace. Garant předmětu a přednášející působí jako případní mentoři podle svého vědeckovýzkumného zaměření.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/D2FIP06