D2PIT06 eGovernment a eJustice II

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Předpoklady
Tento předmět nemá k zapsání žádné předpoklady. Obecným předpokladem je pokročilá znalost anglického jazyka včetně odborné terminologie oborů právní teorie, práva informačních a komunikačních technologií a správního práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je vysvětlit širší souvislosti implementace informačních a komunikačních technologií v justici.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
Chápat informační procesy v soudnictví
Analyzovat a řešit obtížné právní otázky související se užitím ICT v procesech soudního a mimosoudního řešení sporů
Samostatně definovat a řešit problémy související s virtualizací soudního a rozhodčího řízení
Osnova
 • Soudnictví jako informační struktura
 • Užití ICT v soudnictví
 • Užití ICT v rozhodčím řízení
 • Vedení elektronického spisu
 • Elektronická komunikace s účastníky řízení
Literatura
  povinná literatura
 • RELING, Dory. Technology for Justice. Leiden: Leiden University Press, 2009, 2009. info
  doporučená literatura
 • FABRI, M. a F. CONTINI. Justice and technology in Europe: how ICT is changing the judicial business. The Hague: Kluwer Law International, 2001. info
 • POSNER, Richard A. The economics of justice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1983. xiii, 415. ISBN 0674235266. info
Výukové metody
individuální a skupinové konzultace, samostatné řešení vědeckého zadání, prezentace výstupů vědecké práce formou kolokvia
Metody hodnocení
Odborný text zpracovaný jako řešení zadaného vědeckého problému (50%), prezentace výstupů samostatného výzkumu ve formě kolokvia (50%)
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2020/D2PIT06