D3FIP08 Finanční správa

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozšiřuje poznatky studenta v oblasti veřejné správy a její právni regulace o poznatky z oblasti správy veřejných financí a z oblasti veřejnoprávního dohledu nad finančními činnostmi. Z problemovych okruhů jde např. o otázky vymezení finanční správy, systému, metod, funkcí, cílů finanční správy, evoluce systému finanční správy, evropské tendence v modelech fungování finanční správy a konečně o mezinárodní spolupráci finančních správ.
Osnova
  • 1. Finanční správa - pojem, charakteristika 2. Systém finanční správy 3. Aplikace obecné regulace veřejné správy na finanční správu, zásady činnosti veřejné správy a zásady finanční správy 4. Finanční správa jako primární úkol instituce, finanční správa jako sekundární činnost. Aplikace administrativněprávní metody regulace při správě veřejných financí, veřejného majetku a realizaci monetární politiky. 5. Modely fungování a organizace finanční správy. 6. Finanční správa v rezortu Ministerstva financi 7. Územní finanční orgány 8. Celní správa České republiky 9. Finanční správa v rámci ostatních rezortů 10. Finanční správa vykonávaná ČNB 11. Správa veřejného majetku 12. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Literatura
  • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1. info
  • MRKÝVKA, Petr. Finanční správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 192 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 196. ISBN 80-210-1685-X. info
Výukové metody
Individální konzultace
Metody hodnocení
Diskuse - student má povinnost s ohledem na téma své disertační práce zkoumat uplatnění veřejné správy, prezentovat současné trendy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.