D3MEV15 Relation between International Law and EU Law

Faculty of Law
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. (seminar tutor)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M. (seminar tutor)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (seminar tutor)
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Department of International and European Law - Faculty of Law
Contact Person: Jana Dopitová
Supplier department: Department of International and European Law - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The purpose of this course is the understanding of the following topics: Interrelation between international law and EU law. International treaty as the source of EU law - direct effect. Treatie concluded by EU (competencies). International treaties after the entry into force of the Lisbon treaty. Interpretation problems.
Syllabus
  • Interrelation between international law and EU law. International treaty as the source of EU law - direct effect. Treatie concluded by EU (competencies). International treaties after the entry into force of the Lisbon treaty. Interpretation problems.
Literature
  • MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. 5., podst upr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 551 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 402). ISBN 978-80-210-4474-6. info
  • TÝČ, Vladimír. Právní režim a vnitrostátní provádění mezinárodních smluv uzavíraných podle čl. 24 a 38 Smlouvy EU (Legal characteristics and national implementation of international treaties concluded accorging to Art. 24 and 38 of the EU Treaty). In Aktuálne problémy medzinárodného práva. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2007. p. 82-96. ISBN 978-80-7160-227-9. info
  • TÝČ, Vladimír. Postavení mezinárodních smluv v právu ES (EU) a jejich aplikace v členských státech (International Treaties in EC (EU) Law and their Application in Member States). In Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1216-1240. ISBN 978-80-210-4430-2. info
Teaching methods
consultations
Assessment methods
oral examination
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2021/D3MEV15