D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na aktuální vývoj právní vědy a praxe v oblasti, která je pro studenta relevantní vzhledem k výzkumnému zaměření jeho disertační práce. Cílem je načerpat poznatky z aktuálních novinek v literatuře a judikatuře a ve spolupráci se školitelem je potenciálně využít při přípravě disertace a/nebo pro zvýšení rozhledu ve studovaném oboru.
Výstupy z učení
Student by měl po absolvování předmětu
- být seznámen s novinkami v literatuře a judikatuře v oblasti svého výzkumného zaměření disertační práce, případně oblastech souvisejících
- být schopen využít získané poznatky pro dlaší přípravu disertace
- získat zpětnou vazbu od školitele k vyhledaným informacím a jejich využitelnosti
Osnova
  • Pro absolvování předmětu se student zaměří na aktuální vývoj právní vědy a praxe v oblasti výzkumného zaměření disertace, příp. oblastech bezprostředně souvisejících, zejména provede rešerši novinek v odborné literatuře a judikatuře (je-li to relevantní) za poslední období (typicky semestr) a se školitelem prodiskutuje zajímavé poznatky, které z toho načerpal. Společně prodiskutují zejména to, zda některé z těchto poznatků budou využitelné pro přípravu disertační práce a jak. Konkretizaci náplně může stanovit školitel.
Literatura
  • Literatura je upřesněna podle tématického zaměření přednášek.
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Předmět je ukončován zápočtem na základě individuální konzultace se školitelem, na které student představí aktuální vývoj právní vědy a praxe (zejm. literatura a judikatura) v oblasti výzkumného zaměření disertace, příp. oblastech bezprostředně souvisejících a prodiskutuje zajímavé poznatky, které z toho student načerpal. Bližší požadavky na ukončení předmětu může stanovit školitel.
Další komentáře
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.