D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I

Právnická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (cvičící)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (cvičící)
JUDr. Jan Lata, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Pivodová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zařazen jako společný základ pro všechny studenty bez ohledu na jejich studijní obor. Účelem předmětu je umožnit studentům orientaci v nejnovějším vývoji jednotlivých oborů a rozvíjet u nich schopnost samostatné úvahy o důvodech konkrétních změn a vést je k hledání souvislostí mezi právními instituty.
Osnova
  • Je stanovena vždy aktuálně na základě návrhů jednotlivých oborů.
Literatura
  • Literatura je upřesněna podle tématického zaměření přednášek.
Metody hodnocení
Předmět je ukončován zápočet, k němuž musí student předložit písemnou práci zpracovanou k některému z témat přednesených během daného kursu.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.