D3TRP02 Trestní právo hmotné III

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
podle ISP doktoranda. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
D2TRP02 Trestní právo hmotné II
Trestní právo hmotné III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Trestní právo hmotné - III Nedostatek trestnosti činu: protiprávnost a trestnost činu, trestní odpovědnost vyloučená a zaniklá. Okolnosti způsobující uvedené důsledky a jejich vztah k okolnostem způsobujícím zánik trestu.
Osnova
 • 1. Učení o negativních podmínkách trestnosti - okolnostech vylučujících protiprávnost činu /krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně,, výkon práva atd./ 2. Učení o důvodech zániku trestní odpovědnosti /účinná lítost, promlčení trestní odpovědnosti atd./
Literatura
 • Kuchta, J.: Riziko z hlediska juristického a kriminologického. Brno, MU v Brně 1997
 • Kuchta, J.: Nutná obrana. Brno, MU v Brně 1999
 • Fuchs, H.: Grundfragen der Notwehr. Wien, Orac 1986
 • Fico, R. Nutná obrana. 2001
 • Vokoun, R.: Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. AUCI 1989, 3
 • Eser, A., Fletscher, G.: Rechtfertigung und Entschuldigung. Band I., Freiburg i. Breisgau 1997
 • ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1040 s. ISBN 9788074786167. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír a Josef KUCHTA. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C.H.Beck Praha, 2012. 920 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : obecná část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxvii, 79. ISBN 9788074000423. info
 • SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva. 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. 942 s. ISBN 978-80-254-4033-9. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse.
Metody hodnocení
- individuální konzultace - účast na konferencích a seminářích - zápočet - podmínky zápočtu: studie v rozsahu 15 - 25 rukopisných stran obsahově vycházející z tématu disertace ve spojení s obsahovým zaměřením TPH III, zpracovaná za využití odborné literatury obecné a doporučené.
Informace učitele
Písemnou studii je nutno doručit vytištěnou nejpozději týden před termínem zápočtu, vyučujícímu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.