D4OBP08 Competition Law IV

Faculty of Law
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Department of Commercial Law - Faculty of Law
Supplier department: Department of Commercial Law - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of the course are the following:deepening the theoretical knowledge of competition law from the basic course on this subject. Gettin familiar with the decision making practice of national antitrust authoritiy, national courts, including the Constitutional Court. Basic pronciples of competition policy and of the economic analysis of competition law rules. European competition law in practice of the European Commission, the Court of First Instance and of the European Court of Justice.
Syllabus
 • 1. Competition law, its substance and impact 2. Economic foundations of competition law 3. European competition policy 4. Art. 101 of the TFEU 5. Horizontal and vertical agreements distorting competition 6. Art. 102 of the TFEU 7. Mergers and acquisitions 8. Czech legal regulation of antitrust 9. IPR and competition law 10. Competition in high-tech industries 11. Globalization and competition law 13.Public subsidies and competition 14. Anaylysis of decions of the Antitrust authorities and courts - both Czech and European ones
Literature
 • PORTER, Michael E. Competitive Advantage (Orig.) : Konkurenční výhoda : Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon : Výhoda vyšší schopnosti konkurence. New York: A Division of Macmillan,. info
 • Hildebrand, Doris: The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules, The Hague, Kluwer Law International, 1998, ISBN 9041105964
 • BEJČEK, Josef, Robert NERUDA, Michal PETR and David RAUS. Competition Law in the Czech Republic. 1. vyd. Netherlands: Kluwer Law International, 2015. 230 pp. Law and Business. ISBN 978-90-411-5879-6. info
 • BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Jaromír KOŽIAK, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN, Eva TOMÁŠKOVÁ and Eva VEČERKOVÁ. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxvii, 383. ISBN 9788074005473. info
 • The EU law of competition. Edited by Jonathan Faull - Ali Nikpay - Deirdre Taylor. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. ccxxxiii,. ISBN 9780199665099. info
 • RAUS, David and Andrea ORŠULOVÁ. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (The Law on Protection of Competition. Comments). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 666 pp. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-470-5. info
 • ROSE, Vivien. European community law of competition. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2012. lxviii, 40. ISBN 9780199639694. info
 • MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL and Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xxvi, 619. ISBN 9788074004247. info
 • BEJČEK, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu (Competition Policy and Mergers in European Context). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 389 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 366. ISBN 978-80-210-5067-9. info
 • BEJČEK, Josef. Existenční ochrana konkurence (Existential protection of competition). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 369 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 169. ISBN 80-210-1353-0. info
Teaching methods
Theoretical studies, homework reading, analyzing of case law and comments.
Assessment methods
obhajoba zpracovaného podkladu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2020/D4OBP08