D4PIT11 Teorie práva informačních a komunikačních technologií IV

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Předpoklady
Tento předmět nemá k zapsání žádné předpoklady. Obecným předpokladem je pokročilá znalost anglického jazyka včetně odborné terminologie oborů právní teorie, právní filozofie a práva informačních a komunikačních technologií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kursu je vysvětlit a demonstrovat fungování konceptu distributivních informačních práv se zaměřením na informační sebeurčení člověka.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
Chápat pojem distributivních informačních práv
Analyzovat strukturu a taxonomii distributivních informačních práv
Analyzovat a řešit obtížné právní otázky plynoucí ochrany soukromí
Osnova
  • Pojem distributivních informačních práv
  • Taxonomie distributivních informačních práv
  • Problém informačního sebeurčení
  • Problém soukromí
Literatura
    povinná literatura
  • 2. Daniel J. Solove, Conceptualizing Privacy, 90 Cal. L. Rev. 1087 (2002), http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol90/iss4/2
  • WARREN, S D a L D BRANDEIS. The Right to Privacy. Harvard Law Review, 1890, Vol IV, č. 5. info
Výukové metody
individuální a skupinové konzultace, samostatné řešení vědeckého zadání, prezentace výstupů vědecké práce formou kolokvia
Metody hodnocení
Odborný text zpracovaný jako řešení zadaného vědeckého problému (50%), prezentace výstupů samostatného výzkumu ve formě kolokvia (50%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.