D4PIT12 Právo elektronického obchodu II

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Předpoklady
Tento předmět nemá k zapsání žádné předpoklady. Obecným předpokladem je pokročilá znalost anglického jazyka včetně odborné terminologie oborů právní teorie, práva informačních a komunikačních technologií a obchodního práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem tohoto kursu je analyzovat pokročilé právní souvislosti použití elektronických dokumentů v soukromoprávních transakcích.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
Chápat pojem elektronického dokumentu
Analyzovat a řešit obtížné právní otázky související s užitím elektronických dokumentů při dokumentaci soukromoprávních transakcí
Analyzovat a řešit obtížné právní otázky související se soukromoprávním doručováním elektronických dokumentů
Analyzovat a řešit obtížné právní otázky související užitím elektronického dokumentu jako důkazu v občanském soudním řízení
Osnova
  • Pojem elektronického dokumentu
  • Typologie elektronických soukromoprávních dokumentů
  • Elektronická kontraktace
  • Důvěryhodné uchovávání elektronických dokumentů
  • Doručování elektronických dokumentů
  • Elektronický dokument jako důkaz v občanském soudním řízení
Literatura
  • Studijní literatura bude poskytnuta prostřednictvím e-learningové aplikace.
Výukové metody
individuální a skupinové konzultace, samostatné řešení vědeckého zadání, prezentace výstupů vědecké práce formou kolokvia
Metody hodnocení
Odborný text zpracovaný jako řešení zadaného vědeckého problému (50%), prezentace výstupů samostatného výzkumu ve formě kolokvia (50%)
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2020/D4PIT12