D5FIP12 Rozpočtové právo

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se v rámci předmětu budou seznamovat s právní úpravou státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků, s rozpočty Státních fondů a s účelovým financováním, současně i s financováním dalších fondů tj. fondy, které vznikly v souvislosti s privatizací, nebo fondy sloužící na podporu a rozvoj drobného podnikání. Předmětem výuky bude rovněž problematika Národního fondu a Rozpočet Evropské unie. Na úrovni územních rozpočtů bude pozornost věnována rozpočtům obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a s tím i související fondovní hospodaření, tj. hospodaření příspěvkových organizací a organizačních složek. Součásně bude probírána i problematika rozpočtových procesů na jednotlivých úrovních rozpočtů.
Osnova
  • Rozpočtové právo v systému finančního práva Rozpočtová soustava Státní rozpočet Rozpočty územních samosprávných celků Rozpočtový proces Státní fondy a Národní fond Státní příspěvkové organizace Organizační složky státu
Literatura
  • PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Členka Ekonomické komise Akademického senátu Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita, 2015 - 2020. info
  • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Michal RADVAN. Finanční právo a finanční správa. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 381 s. ISBN 802103579X. info
  • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. info
  • PAŘÍZKOVÁ, Ivana. K některým institutům rozpočtového práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 4, s. 653-675. ISSN 1210-9126. info
  • PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření obcí a rozpočet. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1997. 289 s. ISBN 80-85963-34-5. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Studenti budou v rámci výuky pracovat s rozpočty ÚSC, které si opatří u obcí popřípadě krajů a úkolem bude připomínkování jednotlivých položek rozpočtu a jeho zdůvodnění. Součástí bude i náslech ve finančním výboru popřípadě na veřejném zasedání zastupitelstva obce a to v rámci sestavování rozpočtu a jeho připomínkování ze strany zastupitelů a občanů až k jeho schválení.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.