D5MEV21 Interpretace v mezinárodním právu a právu EU

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (cvičící)
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Solidní znalost základů mezinárodního práva a základní znalost právní teorie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Porozumění otázkám interpretace mezinárodních smluv a práva U jako prvního stadia aplikace. Metody interpretace, specifika pro mezinárodní právo a Evropský soudní dvůr.
Výstupy z učení
- student bude schopen rozumět hlubším základům interpretace práva v mezinárodním právu, jakož i v právu EU - student bude schopen identifikovat kontroverze v oblasti interpretace mezinárodních smluv a dalších pramenů mezinárodního prába -student bude schopen kriticky přemýšlet o teoretických otázkách interpretace mezinárodního práva.
Osnova
  • Interpretace mezinárodních smluv a práva EU jako první stadium aplikace. Metody interpretace, specifika pro mezinárodní právo a Evropský soudní dvůr.
Literatura
  • KLABBERS, Jan. Treaty conflict and the European Union. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. xxiv, 260. ISBN 9780521728843. info
  • GARDINER, Richard K. Treaty interpretation. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2008. xxxix, 407. ISBN 9780199277919. info
Výukové metody
konzultace, seminář
Metody hodnocení
konzultace, seminární práce
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/D5MEV21