D5OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení V

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (cvičící)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kursu bude student schopen koordinovat poznatky své disertační práce s tematikou obchodní firmy, práv na označení a práva proti nekalé soutěži.
Osnova
  • Viz základní témata uvedená v povinné knižní literatuře (názvy kapitol).
Literatura
    povinná literatura
  • Časopisecká a knižní literatura domácí a zahraniční zjištěná doktorandy pomocí automatizvaných informačních systémů
  • Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J.: Kurs obchodního práva, C.H. Beck, Praha 2007
    doporučená literatura
  • Hajn, P.: Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, MU Brno, 2002
Výukové metody
tvorba písemných prací pro odborných časopisy; diskuse o takových článcích
Metody hodnocení
hodnocení písemných prací pro vědecké časopisy a příspěvků na konference
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.