D5PIT13 Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu V

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Předpoklady
Tento předmět nemá k zapsání žádné předpoklady. Obecným předpokladem je pokročilá znalost anglického jazyka včetně odborné terminologie oborů právní teorie a práva informačních a komunikačních technologií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit a demonstrovat problémy ochrany soukromí a ochrany osobních údajů v informační společnosti.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen: ;
Komplexně chápat pojem soukromí;
Aplikovat doktrínu proporcionality pro případy on-line zásahů do soukromí;
Analyzovat a řešit obtížné případy ochrany osobních údajů na internetu;
Analyzovat a řešit obtížné případy ochrany osobnosti ve vztahu k soukromí na internetu
Osnova
 • Pojem soukromí;
 • Specifika on-line soukromí;
 • Soukromoprávní ochranné instituty soukromí;
 • Veřejnoprávní ochranné instituty soukromí;
 • Mezinárodní ochranné instituty soukromí
Literatura
 • Kokott, Juliane; Sobotta, Christoph. The distinction between privacy and data protection in the jurisprudence of the CJEU and the ECtHR. International Data Privacy Law. 2013, roč. 3, č. 4, s. 222–228 [vid. 30. září 2017]. ISSN 2044-3994, doi:10.1093/idpl
 • Voss, Marco. Privacy Preserving Online Reputation Systems. In: Information Security Management, Education and Privacy [online]. Boston: Springer, 2004, IFIP International Federation for Information Processing, s. 249–264, https://link.springer.com/chapte
 • Mahler, Tobias; Olsen, Thomas. Reputation Systems and Data Protection Law. In P. Cunningham & M. Cunningham (eds.), eAdoption and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, part 1, ISBN 1 58603 470 7, IOS Press, Amsterdam 2004, pp. 180-18
 • SOTTO, Lisa J. Privacy and data security law deskbook. 1st ed. New York: Wolters Kluwer, 2013. 1 sv. ISBN 9780735591103.
 • Creemers, Rogier (ed). Planning Outline for the Construction of a Social Credit System (2014-2020). China Copyright and Media. 2014, https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-the-construction-of-a-social-credit-system-2
 • FISCHER-HÜBNER, Simone. IT-security and privacy : design and use of privacy-enhancing security mechanisms. Berlin: Springer, 2001. xiii, 351. ISBN 3540421424.
Výukové metody
individuální a skupinové konzultace, samostatné řešení vědeckého zadání, prezentace výstupů vědecké práce formou kolokvia
Metody hodnocení
Odborný text zpracovaný jako řešení zadaného vědeckého problému (50%), prezentace výstupů samostatného výzkumu ve formě kolokvia (50%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.