DA5PIT15 Law of eCommerce III

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this course is to analyse specific competition mechanisms on ICT markets and functioning of related regulatory instruments.
Výstupy z učení
Upon the completion of this course, students shall be able to:
Understand specific features business competition on technology markets
Identify and analyse typical cases of abuse of market power in ICT sector
Identify and analyse typical cases of prohibited horizontal, vertical and diagonal agreements
Analyse and resolve hard cases arising of investigation of infringement of competition law using ICT
Osnova
  • Business competition in technology markets
  • Typical forms of abuse of market power in ICT sector
  • typical prohibited horizontal, vertical and diagonal agreements in ICT sector
  • Sanctioning violations of competition law using ICT
Literatura
  • Case directory for Google and Microsoft competition cases (documents will be provided electronically through IS MUNI)
Výukové metody
individual and group tutoring sessions, individual resolution of specific research tasks, colloquial presentation of research results
Metody hodnocení
Essay resolving assigned scientific issue (50%), colloquial presentation of results of individual research (50%)
Vyučovací jazyk
Angličtina

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DA5PIT15