DAF6DT03 Doctoral Thesis III

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 17 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Prof. Dr. Martin Schauer (přednášející)
Mgr. Bc. Luboš Brim, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Předpoklady
DAF5DT05 Doctoral Thesis II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this subject is to help the student continue working on his/her project approved within the course DAF3DT03 Doctoral Thesis Project III. The preparation of the thesis is done in five phases (subjects Doctoral Thesis I to V). In this third phase, the doctoral student in close co-operation with his/her supervisor will conduct research needed for work on his/her topic. Apart from that the student will prepare a chapter (that will in conjunction with the chapter prepared within the course DAL5DT05 Doctoral Thesis II amount about 50 % of the final thesis) and present it during the (internal) PhD workshop (or conference) in order to gain feedback of his/her supervisor and members of academic staff. Also, the student has to present her/his results to students as a pedagogical practice. The scope of this presentation will be specified by the supervisor.
Výstupy z učení
Upon completion of this course student will be able to produce academic text and present it to supervisor and other academics/practitioners.
Osnova
  • The actual framework of co-operation between the student and the supervisor will be set by the supervisor.
Literatura
    doporučená literatura
  • CRESWELL, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 3rd ed. London: Sage, 2009. xxix, 260. ISBN 9781412965576. info
Výukové metody
individual consultations
Metody hodnocení
The progress of the doctoral student will be monitored and evaluated by the supervisor. A key part of the assessment is the presentation of progress during a Ph.D. workshop (or conference).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2023/DAF6DT03