DO1DEPR01 Historickoprávní metody

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem předmětu je seznámit doktorandy se způsoby provádění rešerše historickoprávní sekundární literatury, judikatury a primárních pramenů. Zároveň budou upozorněni na metodologické problémy, se kterými se budou muset v jednotlivých historických etapách vypořádávat.
Výstupy z učení
- s využitím vědeckých metod vyhledávat a zkoumat aktuální právněhistorická témata;
- utřídit a sepsat získané údaje, interpretovat dosažené výsledky, prezentovat své poznatky a obhájit je na příslušném fóru.
Osnova
  • metody práce s primárními prameny (archivní výzkum);
  • metody práce se sekundární literaturou a judikaturou;
  • metody tvorby právněhistorické a romanistické disertační práce.
Literatura
  • TAUCHEN, Jaromír a Jan KAZDA. Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918–1989. Bibliographie ausgewählter tschechoslowakischer juristischer Zeitschriften, Festschriften und Sammelbände 1918-1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Spisy Právnické fakulty MU č. 454 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6454-6. online verze info
  • digi.law.muni.cz
  • http://alex.onb.ac.at/
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Metody a kritéria hodnocení Kolokvium bude uděleno za aktivní účast na diskuzi. Více informací k podmínkám a ukončení předmětu nalezne student v interaktivní osnově.
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO1DEPR01