DO2DIS02 Disertace - plnění individuálního studijního plánu II

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Konkrétní náplň a cíle předmětu a z toho vycházející požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, je předmět zacílen zpravidla na dokončení vstupní rešerše relevantních zdrojů, pokračování ve studiu současného stavu poznání v dané oblasti, ale především završení definice disertačního úkolu, tedy konkretizace zadání disertace, vymezení konkrétních problémových okruhů a otázek, které budou v disertační práci řešeny. Cílem je definice předmětu a cíle (cílů) práce. Cílem je též získat zpětnou vazbu na návrh vymezení předmětu a cíle práce nejen od školitele, ale i dalších osob, aby se v této důležité otázce minimalizovala pravděpodobnost výraznější chyby a aby došlo k v co největší míře k rozvoji odpovídajících dovedností.
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla: - dokončení vstupní rešerše relevantních zdrojů, - pokročilá znalost současného stavu poznání v oblasti výzkumného zaměření na základě studia literatury - konkretizace zadání disertace, vymezení konkrétních problémových okruhů a otázek, které budou v disertační práci řešeny - specifikace předmětu a cíle (cílů) disertační práce - příležitost k získání zpětné vazby nejen od školitele, ale i dalších osob na diskusním setkání; využití obdržených podnětů pro další kroky v procesu přípravy disertace
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje zpravidla dokončení vstupní rešerše relevantních zdrojů, pokračování ve studiu současného stavu poznání v dané oblasti, konzultace vedoucí k završení definice disertačního úkolu – konkretizace zadání disertace, vymezení konkrétních problémových okruhů a otázek, které budou v disertační práci řešeny, definice předmětu a cíle (cílů) práce. V návaznosti na to jsou konzultovány možné varianty struktury práce. Na konci semestru je vymezený předmět a cíl disertace představen na širším diskusním setkání (jehož formát a složení určí školitel), které umožňuje získání zpětné vazby nejen od školitele. Jde zpravidla o milník studia, jehož splnění je povinností stanovenou v individuálním studijním plánu.
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Kolokvium. Projednání výsledků práce se školitelem.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2023/DO2DIS02