DO2OBC2 Úvod do soukromého práva II.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy obligačního práva, s jejich významem pro pracovní právo, jakož i s hmotněprávními a procesními aspekty sporů o náhradu škody.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen vysvětlit základní principy obligačního práva; jejich význam pro pracovní právo; hmotněprávní a procesní aspekty sporů o náhradu škody.
Osnova
  • 1. Základní principy obligačního práva a jejich význam pro pracovní právo 2. Hmotněprávní a procesní aspekty sporů o náhradu škody
Literatura
  • ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. BECK, 2015. 535 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-544-2. info
Výukové metody
Individuální teoretická příprava, semináře, písemné eseje.
Metody hodnocení
ústní kolokvium

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO2OBC2