DO2TEPR03 Současné právní myšlení II.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Předpoklady
Předpokladem absolvování tohoto předmětu je úspěšné ukončení prvního semestru. Předmět obsahově navazuje na probleamtiku metodologických prístupů v současné právní filozofii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má dva cíle. Prvním cílem je vysvětlit základní principy kritického právního myšlení. Druhým cílem je představit formy filozofické kritiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvovaní předmětu schopen:
a) podrobit kritice zvolenou metodologickou pozici, tzn., bude schopen odhalit a zdůvodnit její silné a slabé stránky;
b) budovat vlastní kritický přístup ke zkoumané problematice.
Osnova
  • a) Co je to kritika?
  • b) Formy kritiky;
  • c) Základní principy kritického právního myšlení.
Výukové metody
teoretická príprava na základě zadaných studijních materiálů;
rozprava a diskuse;
Metody hodnocení
Student je povinnen zpracovat odborný text k publikaci v odborném časopisu.
Odborný text by měl být věnovaný kritice zvolených metodologických přístupů.
Navazující předměty

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO2TEPR03