DO3TEPR04 Metodologie právní vědy I.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům základní instrumentárium pro diskuse o povaze právní vědy, či o tom, zda můžeme vůbec o právní vědě hovořit.
Výstupy z učení
Studentka bude po absolvování předmětu schopna: - identifikovat základní rysy právní vědy; - určit a popsat místo právní vědy v obecném systému vědy; - popsat základní instrumentárium právní vědy; - aplikovat metodologické instrumentárium na svou disertační práci.
Osnova
  • N/A
Literatura
    doporučená literatura
  • PECZENIK, Aleksander. A treatise of legal philosophy and general jurisprudence. 1st pub. Dordrecht: Springer, 2005. ix, 200. ISBN 9781402033872. info
  • TAMANAHA, Brian Z. A general jurisprudence of law and society. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2001. xx, 263. ISBN 0199244677. info
Výukové metody
Domácí četba a práce
Metody hodnocení
Seminární práce a její obhajoba.
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO3TEPR04