DO4SZA1 Právní záruky ve veřejné správě

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu jsou porozumění a získání celkového přehledu o systému právních záruk ve veřejné správě, přičemž kurz bude dále zaměřen na rozbor právní úpravy a praktického fungování jednotlivých jeho prvků.
Výstupy z učení
Na konci kurzu se student bude se orientovat v systému právních záruk, bude znát příslušnou právní úpravu a k ní se vztahující rozhodovací činnost soudů, bude schopen určit příslušný prostředek k ochraně subjektivních práv v závislosti na předmětné situaci
Osnova
  • 1. Základní pojmy a instituty související se zárukami ve veřejné správě (Obecná charakteristika pojmu zákonnost, vymezení pojmu právního státu ve vztahu k výkonu veřejné správy, pojem právních záruk - obecná charakteristika, systém) 2. Kontrola ve veřejné správě, tzv. správní kontrola, pojem vnější kontroly. 3. Kontrola vykonávaná občany, petiční právo. 4. Veřejný ochránce práv. 5. Obecná charakteristika správně právní odpovědnosti, institut odpovědnosti za škodu ve vztahu k výkonu veřejné správy. 6. Svobodný přístup k informacím.
Výukové metody
přednáškově diskusní skupiny, studium zadané literatury
Metody hodnocení
zápočet (případně kolokvium), podmínkou pro ukončení předmětu je sepsání eseje na zvolené téma a jeho obhajoba v rámci dané skupiny zapsaných studentů. Téma je voleno především s ohledem na zaměření disertační práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DO4SZA1