DO4SZB1 Právo životního prostředí IV. - Vlastnictví, podnikání a ochrana ŽP, ekonomické nástroje

Faculty of Law
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Guaranteed by
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.
Faculty of Law
Supplier department: Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This course targets the issues of ownership and the environmental protection, i.e. restriction of property rights in favour of environmental protection (including compensations), on one hand, and possible use of property rights for the protection of the environment, on the other. Special attention is focused on types and functions of economic instruments used in environmental law.
Learning outcomes
After completing the course, a student will be able to: identify owners of different parts of the environment; find and analyse relevant judgements; describe the reasons to restrictions of property right for the protection of environment; explain the factors influencing the scope of the compensation for limiting proprietary rights; propose convenient use of property rights to environment protection; apply principles of economic instruments used in environmental law.
Syllabus
 • 1. The constitutional framework of property rights with respect to environmental protection. 2. Ownership of components of the environment. 3. Restriction of property rights on account of environmental protection. 4. Compensation for limiting property rights on account of environmental protection. 5. Use of property rights to protection of the environment. 6. Limitation of enterprising with in order to environmental protection. 7. The system and functions of economic instruments in environmental law.
Literature
  required literature
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA and Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0. info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK and Vojtěch VOMÁČKA. Property and Environmental Protection in Czechia. In Gerd Winter. Property and Environmental Protection in Europe. Gröningen: Europa Law Publishing, 2015. p. 112-128. The Avosetta Series (12). ISBN 978-90-8952-167-5. info
 • KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí (Restrictions of Property Right to Land for the Purposes of Protection of Environment). 2012th ed. Praha: Leges, 2012. 280 pp. Praktik. ISBN 978-80-87576-10-6. info
  recommended literature
 • Damohorský, Milan. Soukromoprávní prvky v právu životního prostředí. Acta Universitatis Carolinae. 2017, č. 3, s. 9-14.ISSN 0323-0619.
 • COUFALÍK, Petr. Omezení vlastnického práva ochrannými pásmy a územními plány v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu (Restrictions on property rights through protective zones and spatial plans in the Supreme Court’s decision-making practice). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2016, vol. 23, 13-14, p. 474-480. ISSN 1210-6410. info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK and Ivana PRŮCHOVÁ. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí (The Owner and Entrepreneur in Relation to Environmental Protection). Sciencia č.519. Brno, 2015. 400 pp. ISBN 978-80-210-7951-9. info
 • HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů. Současný stav a perspektivy (Expropriation for Environment Protection. Current State and Perspectives). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 246 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8064-5. info
 • VÍCHA, Ondřej. Princip "znečišťovatel platí" z právního pohledu. Praha: Linde, 2014. 234 s. ISBN 9788072019472. info
 • PRUCHOVÁ, Ivana and Jaroslav CHYBA. Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu (Limitation of title to a property for reasons of public interest). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 185 pp. Acta Universitatis Brunesis Iuridi ; No 217. ISBN 80-210-1959-X. info
Teaching methods
Reading of recommended texts and judgements. Occasional consultation.
Assessment methods
Presentation of written work; its topic will be determined at the start of the semester. The work can take one of the following forms: analysis of the current problem, review of the monograph and analysis of case law in the selected area.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2022/DO4SZB1