DO4TEPR04 Metodologie právní vědy II.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s tzv. empirickou právní vědou.
Výstupy z učení
Studentka bude po absolvování předmětu schopna: - identifikovat základní rysy empirické právní vědy; - odlišit empirickou a teoretickou právní vědu; - diskutovat o empirické části právní vědy; - aplikovat empirické instrumentárium na svou disertační práci.
Osnova
  • N/A
Literatura
  • Methodologies of legal research : which kind of method for what kind of discipline? Edited by Mark Van Hoecke. Oxford: Hart publishing, 2011. xvi, 294. ISBN 9781849464994. info
Výukové metody
Domácí četba a práce
Metody hodnocení
Seminární práce a její obhajoba.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO4TEPR04