DO5TRPR03 Kriminologie V.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Kriminologie IV Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí otázek dle osnovy předmětu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu žáci budou schopni porozumět a vysvětlit pojmy z oblasti kriminologie. Budou schopni využít získané informace a aplikovat je v praxi.
Osnova
  • Kriminologie - obecná část: Pojem, předmět a metodologie kriminologie, stav, struktura a dynamika kriminality, oběť trestného činu, osobnost pachatele, latentní kriminalita, kriminální statistiky Kriminologie - zvláštní část: Fenomenologie a etiologie recidivy, kriminaity mladistvých, drogové kriminality, násilné a sexuální kriminality, dopravní trestné činnosti, etnické a cizinecké kriminality, hospodářské a majetkové kriminality, počítačové kriminality, kriminality žen, organizované kriminality, extremismu a terorismu, problematika prostituce.
Literatura
    povinná literatura
  • KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. / Josef Kuchta, Helena Válková a kolektiv. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2005. 544 s. (Beckovy mezioborové učebnice). ISBN 80-7179-813-4. info
    neurčeno
  • MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2001. xx, 512. ISBN 8071793620. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze, exkurze do věznice
Metody hodnocení
Znalost praktických otázek kriminologie - podle profese doktoranda v jednotlivých orgánech činných v trestním řízení. Podle možností návštěva některého z nápravně výchovných zařízení či soudní pitvy. Navázání internetových kontaktů s IKSP v Praze, excerpce knihovny a výzkumných zpráv tohoto institutu.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO5TRPR03