DO6DIS06 Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 24 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Konkrétní náplň a cíle předmětu a z toho vycházející požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, je předmět zacílen zpravidla na detailní řešení jednotlivých otázek a vytváření pracovního textu jednotlivých kapitol disertace. Cílem je dokončit stěžejní části práce, formulovat závěry a vytvořit pracovní verzi práce (koncept), průběžně získávat zpětnou vazbu a v reakci na ní text vylepšovat, a přitom rozvíjet odpovídající dovednosti.
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla: - pokrok v řešení jednotlivých odborných otázek, které jsou předmětem disertace, - vytvoření pracovního textu jednotlivých kapitol disertace, dokončení stěžejních částí práce - formulace závěrů - získání zpětné vazby a v reakci na ní možnost upravit text, jakož přitom i rozvinout odpovídající dovednosti;
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje zpravidla detailní řešení jednotlivých otázek v návaznosti na zvolenou koncepci. Pokračuje průběžná práce na jednotlivých kapitolách disertace, konzultují se konkrétních dílčí témata, přičemž student aktivně vyhledává možnosti získávání dalších poznatků, jakož i zpětné vazby ke zpracovávaným výstupům. Dokončuje stěžejní části práce a formuluje klíčové myšlenky a závěry. Připraví pracovní verzi práce.
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Kolokvium. Projednání výsledků práce se školitelem.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2023/DO6DIS06