DO6PVPC4 Pracovní právo V.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá podrobnou znalost pracovního poměru zejména jeho obsahových zvláštností. Bude umět určit změny pracovního poměru, charakterizovat je a vypočítat náhrady, jež s nimi souvisejí.
Výstupy z učení
Student bude schopen aplikovat právní úpravu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, pravidla úpravy pracovní doby a dob odpočinku a odměňování závislé práce.
Osnova
 • - vztahy vznikající při sjednávání pracovního poměru - meze smluvní volnosti při sjednávání pracovních podmínek - obsah pracovního poměru - informační povinnost zaměstnavatele - zásady BOZP - změna pracovního poměru - přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - cestovní náhrady - skončení pracovního poměru - odpovědnost a náhrada škody = základní principy
Literatura
  doporučená literatura
 • GREGOROVÁ, Zdeňka. Převod podniku a přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů v komunitárním právu a v českém pracovním právu. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR,, 2008, roč. 147, č. 10, s. 1108-1131, 23 s. ISSN 0231-6625. info
 • HOCHMAN, Josef. Náhrada škody podle zákoníku práce : komentář, judikatura. Praha: Linde, 2005. 84 s. ISBN 8086131602. info
 • DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 2002. 311 s. ISBN 80-7175-116-2. info
  neurčeno
 • HANDLAR, Jiří. Může být právní odpovědnost hrozbou sankcí? Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2004, roč. 143, č. 7, s. 717-733. ISSN 0231-6625. info
Výukové metody
teoretická příprava, řešení případových studií, rozbor judikatury Nejvyššího soudu
Metody hodnocení
řízená rozprava nad praktickými případy, 2x písemný test, závěrečné kolokvium

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO6PVPC4