DO6PVPC4 Pracovní právo V.

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá podrobnou znalost pracovního poměru zejména jeho obsahových zvláštností. Bude umět určit změny pracovního poměru, charakterizovat je a vypočítat náhrady, jež s nimi souvisejí.
Výstupy z učení
Student bude schopen aplikovat právní úpravu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, pravidla úpravy pracovní doby a dob odpočinku a odměňování závislé práce.
Osnova
 • - vztahy vznikající při sjednávání pracovního poměru - meze smluvní volnosti při sjednávání pracovních podmínek - obsah pracovního poměru - informační povinnost zaměstnavatele - zásady BOZP - změna pracovního poměru - přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - cestovní náhrady - skončení pracovního poměru - odpovědnost a náhrada škody = základní principy
Literatura
  doporučená literatura
 • GREGOROVÁ, Zdeňka. Převod podniku a přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů v komunitárním právu a v českém pracovním právu. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR,, 2008, roč. 147, č. 10, s. 1108-1131, 23 s. ISSN 0231-6625. info
 • HOCHMAN, Josef. Náhrada škody podle zákoníku práce : komentář, judikatura. Praha: Linde, 2005. 84 s. ISBN 8086131602. info
 • DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 2002. 311 s. ISBN 80-7175-116-2. info
  neurčeno
 • HANDLAR, Jiří. Může být právní odpovědnost hrozbou sankcí? Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2004, roč. 143, č. 7, s. 717-733. ISSN 0231-6625. info
Výukové metody
teoretická příprava, řešení případových studií, rozbor judikatury Nejvyššího soudu
Metody hodnocení
řízená rozprava nad praktickými případy, 2x písemný test, závěrečné kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DO6PVPC4